mayisoft 集里街道神仙坳社区设置爱心座椅准备凉茶“请你来歇脚?- 社会民生 - 浏阳?/title> <meta name="keywords" content=""> <meta name="description" content=""> <link href="http://wait-wind.com/statics/css/nyreset.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://wait-wind.com/statics/css/show_blue.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/statics/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/statics/js/jquery.sgallery.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/statics/js/search_common.js"></script> </head> <h1><a href="http://wait-wind.com/"></a></h1> <div id="ofmcktyakc8i" class="body-top"> <div id="ofmcktyakc8i" class="content"> <div class="w300 lh24 fl" id="Clock"> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/js/time.js"></script> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="w200 lh24 fl"> 新闻热线?731-83830000 </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="w100 lh24 fl"> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="w300 lh24 fl"> <SCRIPT language=javascript> function g(formname) { var url = "http://www.baidu.com/baidu"; if (formname.s[1].checked) { formname.ct.value = "2097152"; } else { formname.ct.value = "0"; } formname.action = url; return true; } </SCRIPT> <form name="f1" onsubmit="return g(this)"> <style type="text/css"> input.smallInput{ border:1 solid black; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-WEIGHT: normal; HEIGHT: 20px; LINE-HEIGHT: normal; } </style> <input name=word size="12" maxlength="100"> <input type="submit" value="新闻搜索"> <input name=tn type=hidden value="bds"> <input name=cl type=hidden value="3"> <input name=ct type=hidden> <input name=si type=hidden value="wait-wind.com"> <input name=s type=radio style="display:none"> <input name=s type=radio checked style="display:none"> </form> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="login lh24 blue"></div> </div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk10"></div> <div id="ofmcktyakc8i" class="wrap"> <!-- 顶部广告?开?--> <div id="ofmcktyakc8i" class="LYW_ad"> <div id="ofmcktyakc8i" align="center"> </div> </div> <!-- 顶部广告?结束 --> <div id="ofmcktyakc8i" class="clear5"> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="wrap nav_tg"> <div id="ofmcktyakc8i" class="nav"> <ul class="w1 nobg"> <li class="fw6"><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/">?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/">浏阳</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/hunan/">湖南</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/tianxia/">天下</a></li> <li class="fw6"><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/">?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/overview/">乡土</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/zt/zt/">专题</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/ylxw/">娱乐</a></li> </ul> <ul class="w2 nobg"> <li class="fw6">?/li> <li></li> <li class="fcr"></li> <li></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/photo/">图片</a></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li class="fw6">?/li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/fangtan/">访谈</a></li> <li></li> </ul> <ul class="w4 nobg"> <li class="fw6"></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li class="fw6"></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> <ul class="w5"> <li class="fw6">?/li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/forum-30-1.html">寻房?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/bmzx/">公告?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://dzb.lyrb.com.cn">看报?/a></li> <li class="fw6">?/li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/forum-29-1.html">找工?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/forum-218-1.html">惠生?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/tel114.html">查电?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk10"></div> <div id="ofmcktyakc8i" class="main"> <div id="ofmcktyakc8i" class="col-left"> <div id="ofmcktyakc8i" class="crumbs"><a href="http://wait-wind.com">首页</a><span> > </span><a href="http://wait-wind.com/html/news/">新闻</a> > <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/">浏阳新闻</a> > <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/">社会民生</a> > 正文</div> <div id="Article"> <h1>集里街道神仙坳社区设置爱心座椅准备凉茶“请你来歇脚?/h1><br /> <table width="586" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="324"><span class="time">2019-09-11 10:08:37</span>  <span>来源?/span><span class="resource">浏阳?/span></td> <td width="262"><!-- JiaThis Button BEGIN --> <div id="ckepop"> </div> <!-- JiaThis Button END --> <div id="ofmcktyakc8i" class="bshare-custom"><a title="分享到QQ空间" class="bshare-qzone"></a><a title="分享到新浪微? class="bshare-sinaminiblog"></a><a title="分享到人人网" class="bshare-renren"></a><a title="分享到腾讯微? class="bshare-qqmb"></a><a title="分享到网易微? class="bshare-neteasemb"></a><a title="更多平台" class="bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis"></a><span class="BSHARE_COUNT bshare-share-count">0</span></div><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uuid=&pophcol=2&lang=zh"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/bshareC0.js"></script> </td> </tr> </table> </br> </br> <div id="ofmcktyakc8i" class="content"> <div> </div> <div>  浏阳日报讯(记者张玲)燥热的天气,一杯凉茶,一把舒适的座椅能让人身心舒适。在集里街道神仙坳社区,为方便居民歇脚,在金沙路、集里农贸市场、社区服务大厅以及周边小区设置了爱心座椅和凉茶,收获了居民的一致点赞?/div> <div> </div> <div>  “太方便了?rdquo;居民李秋莲说,今?3岁的她,每天都会去集里农贸市场买菜,由于腿脚不便,她每次都要找地方歇脚,社区沿线设置的爱心座椅正方便了她。最让她感动的是,歇脚的同时,还会有社区志愿者捧来一杯凉茶,让她解渴消暑?/div> <div> </div> <div>  “我们希望通过这种方式,传达社区对市民的关爱?rdquo;神仙坳社区党总支书记周立波表示,社区最早设立爱心座椅是在宜和家园小区,此后慢慢拓展开来,今年在马路两旁、市场附近都设置有爱心座椅,希望在炎热的日子里,让市民能有个地方喝杯茶、解解暑、歇歇脚。同时,社区也借助这个平台,让志愿者在递凉茶时多听民众心声,搜集民情民意,市民们遇到任何困难,社区也会尽量帮忙解决?/div> <div> </div> <!--内容关联投票--> </div> <div id="pages" class="text-c"></div> <p style="margin-bottom:10px"> <strong>相关热词搜索?/strong> </p> <p class="f14"> <strong>上一篇:</strong><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/0911/107899.html">淮川街道翠园社区恒大小区居民载歌载舞欢聚一堂庆中秋</a><br /> <strong>下一篇:</strong><a href="javascript:alert('最后一?);">最后一?/a> </p> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk15"></div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="Article-Tool"> </div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="col-auto"> <div id="ofmcktyakc8i" class="box"> <h5 class="title-2">24小时点击排行</h5> <ul class="content digg"> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/0911/107900.html" target="_blank" title="集里街道神仙坳社区设置爱心座椅准备凉茶“请你来歇脚? style="" >集里街道神仙坳社区设置爱心座椅准备凉茶“请你来歇脚?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/0911/107899.html" target="_blank" title="淮川街道翠园社区恒大小区居民载歌载舞欢聚一堂庆中秋" style="" >淮川街道翠园社区恒大小区居民载歌载舞欢聚一堂庆中秋</a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/0911/107898.html" target="_blank" title="集里桥社区荣获全国“社区学雷锋志愿服务联络工作示范站”称? style="" >集里桥社区荣获全国“社区学雷锋志愿服务联络工作示范站”称?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/0911/107897.html" target="_blank" title="教师节学生为老师“点个赞? style="" >教师节学生为老师“点个赞?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0910/107890.html" target="_blank" title="浏阳经开区召开对接会,探索“政产学研金用”合作新模式" style="" >浏阳经开区召开对接会,探索“政产学研金用”合作新模式</a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0910/107889.html" target="_blank" title="浏阳部署秋冬森林防灭火工? style="" >浏阳部署秋冬森林防灭火工?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0910/107888.html" target="_blank" title="长沙市首次核辐射应急演练举行,40分钟排除“险情? style="" >长沙市首次核辐射应急演练举行,40分钟排除“险情?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0910/107887.html" target="_blank" title="关注城乡教育均衡发展,把足球“踢进”农村学? style="" >关注城乡教育均衡发展,把足球“踢进”农村学?/a></li> </ul> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk10"></div> <div id="ofmcktyakc8i" class="box"> <h5 class="title-2">图片新闻</h5> <ul class="ulImgg ulClear"> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0909/107833.html" title="警钟长鸣"><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/0909/thumb_102_0_20190909101714534.jpg" title="警钟长鸣"/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0909/107833.html" title="警钟长鸣">警钟长鸣</a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0909/107829.html" title="坚守9年,两千亩荒山长出“绿色油林?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/0909/thumb_102_0_20190909101607643.jpg" title="坚守9年,两千亩荒山长出“绿色油林?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0909/107829.html" title="坚守9年,两千亩荒山长出“绿色油林?>坚守9年,两千亩荒山长出“绿色油林?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0906/107812.html" title="李畋路与西北环线即将连?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/0906/thumb_102_0_20190906104247818.jpg" title="李畋路与西北环线即将连?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0906/107812.html" title="李畋路与西北环线即将连?>李畋路与西北环线即将连?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0906/107807.html" title="开学第一课:湖南大学80名学生,探访浏阳智?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/0906/thumb_102_0_20190906104120306.jpg" title="开学第一课:湖南大学80名学生,探访浏阳智?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0906/107807.html" title="开学第一课:湖南大学80名学生,探访浏阳智?>开学第一课:湖南大学80名学生,探访?..</a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0906/107805.html" title="垃圾分类“触网”手指一点查知识看实?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/0906/thumb_102_0_20190906104005239.jpg" title="垃圾分类“触网”手指一点查知识看实?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0906/107805.html" title="垃圾分类“触网”手指一点查知识看实?>垃圾分类“触网”手指一点查知识看实?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/0906/107802.html" title="浏阳市田家炳实验中学天文台启用,拍下清晰月球?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/0906/thumb_102_0_20190906093302598.jpg" title="浏阳市田家炳实验中学天文台启用,拍下清晰月球?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/0906/107802.html" title="浏阳市田家炳实验中学天文台启用,拍下清晰月球?>浏阳市田家炳实验中学天文台启用,拍下...</a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> document.body.oncopy = function () { setTimeout( function () { var text = clipboardData.getData("text"); if (text) { text = text + "来源:浏阳网(wait-wind.com)[详细地址]?+location.href; clipboardData.setData("text", text); } }, 100 ) } </script> ?div class="footer"> <p class="info"> <a href="http://wait-wind.com/html/about/aboutus/" target="_blank">关于我们</a> | <a href="http://wait-wind.com/html/about/contactus/" target="_blank">联系方式</a> | | <a href="http://wait-wind.com/html/about/hr/" target="_blank">招聘信息</a> | <br /> 版权所?2006-2013 浏阳?All Rights Reserved <br /> 未经<a class="ablue" href="http://wait-wind.com">浏阳?/a>授权,请勿转载所刊作品或建立镜像,否则即为侵权?<br /> 联系电话?731-83606708 联系QQ: 69554083 E-Mail:<a class="ablue" href="mailto:69554083@qq.com">69554083@qq.com</a> <script type="text/javascript" src="http://s103.cnzz.com/stat.php?id=951638&web_id=951638" language="JavaScript" charset="gb2312"></script><script src='http://pw.cnzz.com/c.php?id= -3&l=2' language='JavaScript' charset='gb2312'></script></p> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/8378a9a6-9cab-41a5-bb0d-a98ae615c878-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='36ki1'><dl id='36ki1'></dl></pre><strike id='36ki1'></strike><p id='36ki1'><legend id='36ki1'></legend><noframes id='36ki1'><small id='36ki1'></small><noframes id='36ki1'></noframes></noframes></p><style id='36ki1'><q id='36ki1'></q></style><big id='36ki1'></big><form id='36ki1'></form><blockquote id='36ki1'><ul id='36ki1'><span id='36ki1'><b id='36ki1'><ol id='36ki1'><big id='36ki1'><span id='36ki1'></span></big></ol><small id='36ki1'></small><ol id='36ki1'><ul id='36ki1'><tbody id='36ki1'><fieldset id='36ki1'><strong id='36ki1'><li id='36ki1'><bdo id='36ki1'><abbr id='36ki1'></abbr></bdo><span id='36ki1'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='36ki1'><noframes id='36ki1'><tbody id='36ki1'></tbody></noframes></legend></b><strong id='36ki1'></strong></span></ul></blockquote><center id='36ki1'><small id='36ki1'><ins id='36ki1'><td id='36ki1'><div id='36ki1'></div></td></ins></small></center><del id='36ki1'><p id='36ki1'></p><noscript id='36ki1'><small id='36ki1'><b id='36ki1'></b><style id='36ki1'></style><i id='36ki1'></i><small id='36ki1'><dl id='36ki1'></dl><fieldset id='36ki1'><form id='36ki1'><dt id='36ki1'><code id='36ki1'></code><code id='36ki1'><div id='36ki1'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='36ki1'><kbd id='36ki1'></kbd><sup id='36ki1'><th id='36ki1'></th></sup></thead><sup id='36ki1'><strong id='36ki1'><i id='36ki1'></i></strong><small id='36ki1'><div id='36ki1'></div></small><ins id='36ki1'></ins></sup><legend id='36ki1'><table id='36ki1'></table></legend></noscript></del><li id='36ki1'><optgroup id='36ki1'></optgroup></li><label id='36ki1'></label><label id='36ki1'></label><sub id='36ki1'></sub><del id='36ki1'></del><em id='36ki1'><dd id='36ki1'></dd></em><small id='36ki1'></small><optgroup id='36ki1'><dfn id='36ki1'></dfn></optgroup><option id='36ki1'><tr id='36ki1'><code id='36ki1'></code></tr></option><fieldset id='36ki1'></fieldset><strong id='36ki1'></strong><noframes id='36ki1'><tfoot id='36ki1'></tfoot></noframes><q id='36ki1'><code id='36ki1'><select id='36ki1'></select></code></q><fieldset id='36ki1'><big id='36ki1'><tt id='36ki1'></tt></big><p id='36ki1'></p></fieldset><li id='36ki1'></li><li id='36ki1'></li><tfoot id='36ki1'></tfoot><small id='36ki1'></small><ul id='36ki1'></ul><option id='36ki1'></option><pre id='36ki1'><ins id='36ki1'></ins></pre><select id='36ki1'></select><ins id='36ki1'><td id='36ki1'><i id='36ki1'></i></td><u id='36ki1'><code id='36ki1'><thead id='36ki1'><button id='36ki1'><thead id='36ki1'><option id='36ki1'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='36ki1'><em id='36ki1'><big id='36ki1'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='36ki1'><strong id='36ki1'></strong><del id='36ki1'></del></sup><label id='36ki1'></label><q id='36ki1'><b id='36ki1'><acronym id='36ki1'></acronym><div id='36ki1'><button id='36ki1'><table id='36ki1'></table><sup id='36ki1'><dd id='36ki1'><tfoot id='36ki1'></tfoot></dd><blockquote id='36ki1'><noframes id='36ki1'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='36ki1'><ul id='36ki1'><li id='36ki1'></li></ul></div></q><tfoot id='36ki1'><font id='36ki1'><i id='36ki1'><dd id='36ki1'></dd></i></font></tfoot><tr id='36ki1'><optgroup id='36ki1'></optgroup></tr><address id='36ki1'><tfoot id='36ki1'></tfoot><dd id='36ki1'></dd></address><option id='36ki1'><abbr id='36ki1'><style id='36ki1'></style><tt id='36ki1'></tt><font id='36ki1'></font><u id='36ki1'><tt id='36ki1'></tt></u></abbr></option><dd id='36ki1'><ol id='36ki1'></ol></dd><bdo id='36ki1'><acronym id='36ki1'><pre id='36ki1'></pre></acronym><b id='36ki1'><span id='36ki1'></span></b><form id='36ki1'></form></bdo><dl id='36ki1'></dl><thead id='36ki1'></thead><tt id='36ki1'><tt id='36ki1'></tt><sub id='36ki1'><i id='36ki1'><dt id='36ki1'></dt><p id='36ki1'></p></i></sub></tt><acronym id='36ki1'><dd id='36ki1'></dd></acronym><small id='36ki1'><acronym id='36ki1'><i id='36ki1'><label id='36ki1'><kbd id='36ki1'><form id='36ki1'><div id='36ki1'><strike id='36ki1'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='36ki1'></bdo><strike id='36ki1'><table id='36ki1'></table></strike></small><strike id='36ki1'></strike><abbr id='36ki1'></abbr><tbody id='36ki1'></tbody><sup id='36ki1'></sup><code id='36ki1'><ul id='36ki1'><tfoot id='36ki1'></tfoot></ul></code><bdo id='36ki1'></bdo><tr id='36ki1'></tr><sup id='36ki1'></sup><abbr id='36ki1'></abbr><dfn id='36ki1'><dir id='36ki1'><p id='36ki1'></p></dir><small id='36ki1'><div id='36ki1'></div></small></dfn><th id='36ki1'><noscript id='36ki1'></noscript></th><address id='36ki1'><abbr id='36ki1'></abbr><big id='36ki1'></big></address><ol id='36ki1'><dd id='36ki1'><address id='36ki1'></address></dd></ol><sub id='36ki1'><optgroup id='36ki1'></optgroup><thead id='36ki1'></thead></sub><th id='36ki1'><del id='36ki1'></del></th><dd id='36ki1'><small id='36ki1'></small></dd><option id='36ki1'><thead id='36ki1'></thead></option><blockquote id='36ki1'></blockquote><option id='36ki1'></option><noframes id='36ki1'><legend id='36ki1'><style id='36ki1'><dir id='36ki1'><q id='36ki1'></q></dir></style></legend></noframes><u id='36ki1'></u><table id='36ki1'><table id='36ki1'><dir id='36ki1'><thead id='36ki1'><dl id='36ki1'><td id='36ki1'></td></dl></thead></dir><noframes id='36ki1'><i id='36ki1'><tr id='36ki1'><dt id='36ki1'><q id='36ki1'><span id='36ki1'><b id='36ki1'><form id='36ki1'><ins id='36ki1'></ins><ul id='36ki1'></ul><sub id='36ki1'></sub></form><legend id='36ki1'></legend><bdo id='36ki1'><pre id='36ki1'><center id='36ki1'></center></pre></bdo></b><th id='36ki1'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='36ki1'><optgroup id='36ki1'><dfn id='36ki1'><del id='36ki1'><code id='36ki1'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='36ki1'><div id='36ki1'><tfoot id='36ki1'></tfoot><dl id='36ki1'><fieldset id='36ki1'></fieldset></dl></div></noframes><label id='36ki1'></label></table><tfoot id='36ki1'></tfoot></table><span id='36ki1'></span><dfn id='36ki1'></dfn><tr id='36ki1'></tr><th id='36ki1'><tt id='36ki1'></tt><dd id='36ki1'></dd></th><optgroup id='36ki1'></optgroup><blockquote id='36ki1'></blockquote><center id='36ki1'></center><em id='36ki1'><kbd id='36ki1'></kbd><li id='36ki1'><span id='36ki1'></span></li><pre id='36ki1'></pre></em><ol id='36ki1'><tt id='36ki1'><label id='36ki1'><kbd id='36ki1'></kbd></label></tt></ol><sub id='36ki1'><sup id='36ki1'><dl id='36ki1'></dl><td id='36ki1'></td><tt id='36ki1'><blockquote id='36ki1'><big id='36ki1'><ol id='36ki1'><tt id='36ki1'><code id='36ki1'><p id='36ki1'></p><small id='36ki1'><li id='36ki1'></li><button id='36ki1'><tfoot id='36ki1'><i id='36ki1'></i></tfoot></button><tbody id='36ki1'><em id='36ki1'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='36ki1'><i id='36ki1'><span id='36ki1'></span><dt id='36ki1'><ol id='36ki1'></ol><b id='36ki1'></b><strike id='36ki1'><dir id='36ki1'></dir></strike></dt><legend id='36ki1'></legend><tr id='36ki1'><optgroup id='36ki1'><label id='36ki1'><select id='36ki1'><tt id='36ki1'><blockquote id='36ki1'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='36ki1'></b></i><dfn id='36ki1'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='36ki1'></option><td id='36ki1'><big id='36ki1'><tfoot id='36ki1'></tfoot></big><strong id='36ki1'></strong></td><tfoot id='36ki1'></tfoot><tfoot id='36ki1'><pre id='36ki1'><acronym id='36ki1'><table id='36ki1'><dir id='36ki1'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='36ki1'></tt><strong id='36ki1'><u id='36ki1'><div id='36ki1'><div id='36ki1'><q id='36ki1'></q></div><strong id='36ki1'><dt id='36ki1'><sub id='36ki1'><li id='36ki1'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='36ki1'></big><th id='36ki1'></th><dd id='36ki1'><center id='36ki1'></center></dd><td id='36ki1'></td><ol id='36ki1'><dd id='36ki1'><th id='36ki1'></th></dd></ol><dt id='36ki1'><div id='36ki1'><abbr id='36ki1'><strike id='36ki1'></strike></abbr></div></dt><center id='36ki1'></center><center id='36ki1'></center><bdo id='36ki1'><dd id='36ki1'><abbr id='36ki1'><strike id='36ki1'></strike><ul id='36ki1'><del id='36ki1'><q id='36ki1'><tbody id='36ki1'><noframes id='36ki1'><bdo id='36ki1'></bdo><ul id='36ki1'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='36ki1'><big id='36ki1'><dt id='36ki1'><acronym id='36ki1'></acronym><q id='36ki1'><select id='36ki1'><center id='36ki1'><dir id='36ki1'></dir></center></select><noscript id='36ki1'><strong id='36ki1'><tr id='36ki1'></tr></strong><label id='36ki1'></label><strike id='36ki1'></strike><option id='36ki1'><u id='36ki1'><ol id='36ki1'><blockquote id='36ki1'></blockquote></ol></u></option><table id='36ki1'></table></noscript><i id='36ki1'><abbr id='36ki1'></abbr></i><thead id='36ki1'><strong id='36ki1'><b id='36ki1'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='36ki1'></acronym><sub id='36ki1'></sub><optgroup id='36ki1'><del id='36ki1'><optgroup id='36ki1'></optgroup></del><button id='36ki1'></button></optgroup><ul id='36ki1'><em id='36ki1'></em><dir id='36ki1'><td id='36ki1'></td><address id='36ki1'></address><td id='36ki1'></td><thead id='36ki1'><thead id='36ki1'></thead><ul id='36ki1'></ul></thead></dir><del id='36ki1'></del><thead id='36ki1'></thead></ul><acronym id='36ki1'></acronym></bdo><legend id='36ki1'><font id='36ki1'><font id='36ki1'><span id='36ki1'><tr id='36ki1'><option id='36ki1'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='36ki1'><b id='36ki1'><select id='36ki1'></select></b></tbody><div id='36ki1'><form id='36ki1'></form><fieldset id='36ki1'><pre id='36ki1'><kbd id='36ki1'><u id='36ki1'><form id='36ki1'><li id='36ki1'><th id='36ki1'><dt id='36ki1'></dt></th></li><span id='36ki1'></span></form><address id='36ki1'></address></u><u id='36ki1'><tt id='36ki1'></tt></u></kbd></pre><p id='36ki1'></p></fieldset></div><tbody id='36ki1'><blockquote id='36ki1'><style id='36ki1'></style></blockquote><u id='36ki1'></u></tbody><fieldset id='36ki1'></fieldset><form id='36ki1'></form><li id='36ki1'><abbr id='36ki1'></abbr></li><acronym id='36ki1'></acronym><tt id='36ki1'><dl id='36ki1'></dl></tt><fieldset id='36ki1'></fieldset><em id='36ki1'></em><b id='36ki1'></b><p id='36ki1'></p><tbody id='36ki1'><address id='36ki1'></address><dd id='36ki1'></dd></tbody><dir id='36ki1'></dir><tbody id='36ki1'></tbody><ul id='36ki1'><select id='36ki1'></select></ul><td id='36ki1'></td><kbd id='36ki1'><tt id='36ki1'><q id='36ki1'></q></tt></kbd><tfoot id='36ki1'><select id='36ki1'><abbr id='36ki1'></abbr><table id='36ki1'></table></select></tfoot><em id='36ki1'><optgroup id='36ki1'><label id='36ki1'></label><ol id='36ki1'><dir id='36ki1'><label id='36ki1'></label><form id='36ki1'><thead id='36ki1'><tbody id='36ki1'></tbody></thead></form></dir><table id='36ki1'><form id='36ki1'><table id='36ki1'><legend id='36ki1'><li id='36ki1'></li><big id='36ki1'><span id='36ki1'><optgroup id='36ki1'><span id='36ki1'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='36ki1'></noscript><div id='36ki1'><code id='36ki1'><sup id='36ki1'><kbd id='36ki1'></kbd></sup><thead id='36ki1'><small id='36ki1'></small></thead></code></div><dt id='36ki1'></dt></table></form></table><abbr id='36ki1'><small id='36ki1'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='36ki1'><optgroup id='36ki1'></optgroup></abbr><sup id='36ki1'></sup><abbr id='36ki1'><style id='36ki1'><strike id='36ki1'><b id='36ki1'><i id='36ki1'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='36ki1'></table><dl id='36ki1'></dl><strike id='36ki1'></strike><tt id='36ki1'><p id='36ki1'></p></tt><div id='36ki1'><noscript id='36ki1'></noscript><dt id='36ki1'><bdo id='36ki1'><strong id='36ki1'><sup id='36ki1'><acronym id='36ki1'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='36ki1'><tbody id='36ki1'></tbody><tbody id='36ki1'><dl id='36ki1'></dl><del id='36ki1'></del><ins id='36ki1'><dfn id='36ki1'><button id='36ki1'></button></dfn></ins><td id='36ki1'></td><option id='36ki1'></option><tbody id='36ki1'><sub id='36ki1'><acronym id='36ki1'><font id='36ki1'><ins id='36ki1'></ins></font><tr id='36ki1'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='36ki1'></dir><address id='36ki1'><bdo id='36ki1'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='36ki1'><q id='36ki1'><dd id='36ki1'><fieldset id='36ki1'></fieldset></dd></q></form><ol id='36ki1'></ol><tfoot id='36ki1'></tfoot></dt></div><pre id='36ki1'><tt id='36ki1'></tt><noframes id='36ki1'></noframes></pre><dir id='36ki1'><tt id='36ki1'><q id='36ki1'></q><select id='36ki1'><dir id='36ki1'></dir><ins id='36ki1'><li id='36ki1'></li></ins><small id='36ki1'><ul id='36ki1'></ul></small><pre id='36ki1'></pre></select></tt><ul id='36ki1'></ul></dir><th id='36ki1'></th><ol id='36ki1'><sup id='36ki1'><i id='36ki1'><pre id='36ki1'><table id='36ki1'></table></pre></i></sup></ol><option id='36ki1'></option><dt id='36ki1'></dt><sup id='36ki1'></sup><big id='36ki1'></big><thead id='36ki1'></thead><p id='36ki1'></p><td id='36ki1'><acronym id='36ki1'><div id='36ki1'><tt id='36ki1'></tt></div><fieldset id='36ki1'></fieldset><bdo id='36ki1'></bdo><em id='36ki1'><font id='36ki1'></font></em></acronym></td><dir id='36ki1'></dir><u id='36ki1'></u><strong id='36ki1'><td id='36ki1'></td></strong><tt id='36ki1'></tt><q id='36ki1'><legend id='36ki1'><bdo id='36ki1'><bdo id='36ki1'><legend id='36ki1'><b id='36ki1'><strong id='36ki1'><label id='36ki1'><sup id='36ki1'><u id='36ki1'><sup id='36ki1'></sup></u><big id='36ki1'></big><select id='36ki1'></select></sup><p id='36ki1'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='36ki1'></noscript><dt id='36ki1'></dt></bdo></legend></q><small id='36ki1'></small><b id='36ki1'></b><li id='36ki1'><p id='36ki1'><label id='36ki1'><table id='36ki1'><sup id='36ki1'><em id='36ki1'></em></sup></table><blockquote id='36ki1'></blockquote></label></p></li><blockquote id='36ki1'></blockquote><dd id='36ki1'><thead id='36ki1'></thead><abbr id='36ki1'><noscript id='36ki1'><tbody id='36ki1'><style id='36ki1'><sup id='36ki1'><pre id='36ki1'></pre></sup><em id='36ki1'></em></style></tbody><optgroup id='36ki1'><tbody id='36ki1'><kbd id='36ki1'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='36ki1'></tfoot><big id='36ki1'><thead id='36ki1'></thead></big><div id='36ki1'><thead id='36ki1'><tfoot id='36ki1'><form id='36ki1'></form></tfoot><optgroup id='36ki1'><strong id='36ki1'><p id='36ki1'></p></strong><acronym id='36ki1'><dl id='36ki1'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='36ki1'><small id='36ki1'><small id='36ki1'></small><q id='36ki1'></q></small></p></div><th id='36ki1'></th><noscript id='36ki1'></noscript><dl id='36ki1'><fieldset id='36ki1'><abbr id='36ki1'><bdo id='36ki1'><th id='36ki1'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='36ki1'><pre id='36ki1'></pre><li id='36ki1'></li></small><ol id='36ki1'></ol><em id='36ki1'></em><dd id='36ki1'></dd><optgroup id='36ki1'><noframes id='36ki1'><li id='36ki1'><abbr id='36ki1'></abbr></li></noframes><optgroup id='36ki1'></optgroup><select id='36ki1'></select><dd id='36ki1'></dd></optgroup><acronym id='36ki1'></acronym><noscript id='36ki1'></noscript><li id='36ki1'><label id='36ki1'></label></li><table id='36ki1'></table></div>