mayisoft 小区种菜如何杜绝?北正社区正摸索一套经?- 社会民生 - 浏阳?/title> <meta name="keywords" content=""> <meta name="description" content=""> <link href="http://wait-wind.com/statics/css/nyreset.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://wait-wind.com/statics/css/show_blue.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/statics/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/statics/js/jquery.sgallery.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/statics/js/search_common.js"></script> </head> <h1><a href="http://wait-wind.com/"></a></h1> <div id="ofmcktyakc8i" class="body-top"> <div id="ofmcktyakc8i" class="content"> <div class="w300 lh24 fl" id="Clock"> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/js/time.js"></script> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="w200 lh24 fl"> 新闻热线?731-83830000 </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="w100 lh24 fl"> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="w300 lh24 fl"> <SCRIPT language=javascript> function g(formname) { var url = "http://www.baidu.com/baidu"; if (formname.s[1].checked) { formname.ct.value = "2097152"; } else { formname.ct.value = "0"; } formname.action = url; return true; } </SCRIPT> <form name="f1" onsubmit="return g(this)"> <style type="text/css"> input.smallInput{ border:1 solid black; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-WEIGHT: normal; HEIGHT: 20px; LINE-HEIGHT: normal; } </style> <input name=word size="12" maxlength="100"> <input type="submit" value="新闻搜索"> <input name=tn type=hidden value="bds"> <input name=cl type=hidden value="3"> <input name=ct type=hidden> <input name=si type=hidden value="wait-wind.com"> <input name=s type=radio style="display:none"> <input name=s type=radio checked style="display:none"> </form> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="login lh24 blue"></div> </div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk10"></div> <div id="ofmcktyakc8i" class="wrap"> <!-- 顶部广告?开?--> <div id="ofmcktyakc8i" class="LYW_ad"> <div id="ofmcktyakc8i" align="center"> </div> </div> <!-- 顶部广告?结束 --> <div id="ofmcktyakc8i" class="clear5"> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="wrap nav_tg"> <div id="ofmcktyakc8i" class="nav"> <ul class="w1 nobg"> <li class="fw6"><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/">?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/">浏阳</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/hunan/">湖南</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/tianxia/">天下</a></li> <li class="fw6"><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/">?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/overview/">乡土</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/zt/zt/">专题</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/ylxw/">娱乐</a></li> </ul> <ul class="w2 nobg"> <li class="fw6">?/li> <li></li> <li class="fcr"></li> <li></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/photo/">图片</a></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li class="fw6">?/li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/fangtan/">访谈</a></li> <li></li> </ul> <ul class="w4 nobg"> <li class="fw6"></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li class="fw6"></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> <ul class="w5"> <li class="fw6">?/li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/forum-30-1.html">寻房?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/bmzx/">公告?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://dzb.lyrb.com.cn">看报?/a></li> <li class="fw6">?/li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/forum-29-1.html">找工?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/forum-218-1.html">惠生?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/tel114.html">查电?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk10"></div> <div id="ofmcktyakc8i" class="main"> <div id="ofmcktyakc8i" class="col-left"> <div id="ofmcktyakc8i" class="crumbs"><a href="http://wait-wind.com">首页</a><span> > </span><a href="http://wait-wind.com/html/news/">新闻</a> > <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/">浏阳新闻</a> > <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/">社会民生</a> > 正文</div> <div id="Article"> <h1>小区种菜如何杜绝?北正社区正摸索一套经?/h1><br /> <table width="586" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="324"><span class="time">2019-10-09 10:04:35</span>  <span>来源?/span><span class="resource">浏阳?/span></td> <td width="262"><!-- JiaThis Button BEGIN --> <div id="ckepop"> </div> <!-- JiaThis Button END --> <div id="ofmcktyakc8i" class="bshare-custom"><a title="分享到QQ空间" class="bshare-qzone"></a><a title="分享到新浪微? class="bshare-sinaminiblog"></a><a title="分享到人人网" class="bshare-renren"></a><a title="分享到腾讯微? class="bshare-qqmb"></a><a title="分享到网易微? class="bshare-neteasemb"></a><a title="更多平台" class="bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis"></a><span class="BSHARE_COUNT bshare-share-count">0</span></div><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uuid=&pophcol=2&lang=zh"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/bshareC0.js"></script> </td> </tr> </table> </br> </br> <div id="ofmcktyakc8i" class="content"> <div> </div> <div><strong> 居民参与、疏堵结合,美化小区绿地</strong></div> <div> </div> <div> 城市小区里一直有两种声音,一?ldquo;种菜怡情又增?rdquo;,一?ldquo;圈地种菜惹人?rdquo;。在浏阳创建国家卫生城市和创建全国文明城市过程中,越来越多的人认识到美好家园的真正含义,许多小区开始重拳整治小区种菜,重新改造闲置菜地。然而,整治过程中,仍有个别居民对此认识不够?ldquo;偃旗息鼓”一段时间后,又偷偷圈地种菜,再次引发小区新的邻里纷争?/div> <div> </div> <div> 对于社区居委会来说,清理种菜,隔段时间又复发、又清理,成为了一种恶性循环。淮川街道北正社区正以畜牧局小区为试点,计划摸索一套实用经验,杜绝小区种菜?/div> <div> </div> <div> 浏阳市融媒体中心记者张?/div> <div> </div> <div><strong> 经验1</strong></div> <div> </div> <div><strong> 退休干部再“上岗”</strong></div> <div> </div> <div> 昨日,畜牧局小区,北正社区党总支书记陈剑和小区几名退休老人一同商议,计划前往一户居民家做工作。听居民反映,离上次清理小区菜园已经4个月了,但最近又有几名居民按捺不住想种菜了?/div> <div> </div> <div> 畜牧局小区处于北正社区北岭路,内有5栋房子,最年老一栋建?984年左右。鉴于老旧小区的特殊地理位置,畜牧局小区内有两三处加起来大约200平方米的空闲地。很多年前,这些闲置地就被小区几名住户看中,大家你一块我一块开垦出来,种上了茄子、土豆、葱、蒜之类的小菜?/div> <div> </div> <div> “我很理解他们,我自己也经历过?rdquo;年近八旬的赵老,曾经也是热爱种菜的居民之一,他说老一辈都闲不下来,看着身边有泥巴地就想种点啥?ldquo;但是现在,不能因为种菜而影响邻里关系和环境了?rdquo;</div> <div> </div> <div> 北正社区党总支书记陈剑表示,社区已经邀请了赵老这样的退休干部再“上岗”,帮助劝导种菜的居民不要再种菜了,以朋友的身份将工作做到邻居心中去。赵老在小区极有威信,又是一名老党员,他表示服从安排,不仅自己不再种菜,且任何时候都愿意站出来劝导别人?/div> <div> </div> <div><strong> 经验2</strong></div> <div> </div> <div><strong> 小区居民大讨?/strong></div> <div> </div> <div> 畜牧局小区?7户人家,大约有上十户居民热衷种菜。为了杜绝小区种菜,北正社区组织居民们坐在一起,将话筒交给群众,开诚布公探讨种菜到底好不好,不好的影响在哪里,为什么要杜绝?/div> <div> </div> <div> 支持派的立足点在于,种菜也是一种绿化,这部分居民以退休在家的老职工为主?/div> <div> </div> <div> 反对种菜的居民则表示,这种私自占用公共用地的行为,不仅破坏景观,影响生活环境,也存在着安全隐患,而且还影响了邻里团结?/div> <div> </div> <div> 虽然两派各有立场,但是种菜方也不得不承认,种菜浇粪容易滋生蚊蝇,且气味大。有些搭架种豆荚类的,还把别人家光线都挡了。反对种菜的人还请来律师现场说法,按照我国《物权法》等法规,建筑区划内的绿地属于业主共有,公共用地的形态、用途,应由业主们共同来决定,单个业主无权擅自分配使用。也就是说,除非种菜行为经过业主共同签字同意,否则在小区内圈地种菜就是违法违规的?/div> <div> </div> <div> 陈剑表示,事实证?ldquo;把话筒交给群?rdquo;是一种非常实用的方法,居民们彼此真诚以待,许多种菜的居民就此而放弃在小区种菜?/div> <div> </div> <div><strong> 经验3</strong></div> <div> </div> <div><strong> 既堵又疏美化小区绿地</strong></div> <div> </div> <div> 只是依旧有个别居民很“固执”,社区清理一次,还想种,社区介入一次,还不放弃。美化家园、共创文明城市,应该是居民自发参与和投入,只有大家为同一目标而共同努力,才能真正意义上解决问题?/div> <div> </div> <div> “有人建议干脆将畜牧局小区200多平方米的闲置地全部硬化,但是我不同意?rdquo;陈剑说,硬化闲置地自然是一劳永逸,但并不是最好的方法。畜牧局小区这几处闲置地,有的位于车棚之上围墙之下,有的位于小区楼栋之后,一般人难得去,如果为了杜绝种菜“复发”而强制硬化,亦是另一种意义上的浪费,并不能发挥其他价值?/div> <div> </div> <div> 居民们对此也提了很多意见。有的认为可以租赁出去做盆栽苗圃,作为小区的一项收入;有的认为可以打造成小区花园。陈剑以及赵老等热心居民实地考察后,发现大家更倾向于小区内部使用,比如栽种果树,到果实成熟的时候,小区居民可以一起摘果子、分享果子,既是一种快乐也是一种团结?/div> <div> </div> <div> “堵,是将政策加以传达和下放;疏,是因地制宜,引起居民共鸣?rdquo;陈剑说,畜牧局小区杜绝种菜的三条经验,综合起来就是居民参与、堵疏结合。此前美印小区等种菜也有复发的趋势,社区计划总结这些经验后,再在各小区推广,真正做到杜绝小区种菜,让文明在小区开花?/div> <!--内容关联投票--> </div> <div id="pages" class="text-c"></div> <p style="margin-bottom:10px"> <strong>相关热词搜索?/strong> </p> <p class="f14"> <strong>上一篇:</strong><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108237.html">抗战女兵97岁生日会上迎来素未谋面的“老战友?/a><br /> <strong>下一篇:</strong><a href="javascript:alert('最后一?);">最后一?/a> </p> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk15"></div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="Article-Tool"> </div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="col-auto"> <div id="ofmcktyakc8i" class="box"> <h5 class="title-2">24小时点击排行</h5> <ul class="content digg"> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108238.html" target="_blank" title="小区种菜如何杜绝?北正社区正摸索一套经? style="" >小区种菜如何杜绝?北正社区正摸索一套经?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108237.html" target="_blank" title="抗战女兵97岁生日会上迎来素未谋面的“老战友? style="" >抗战女兵97岁生日会上迎来素未谋面的“老战友?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108236.html" target="_blank" title="荷花街道西环?07岁老人的长寿秘诀" style="" >荷花街道西环?07岁老人的长寿秘诀</a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108235.html" target="_blank" title="80岁老人洗澡摔一跤,骨折住院半个? style="" >80岁老人洗澡摔一跤,骨折住院半个?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108234.html" target="_blank" title="骑着公共电单车接新娘" style="" >骑着公共电单车接新娘</a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108233.html" target="_blank" title="6旬老人路边突发心梗,农资销售员紧急骑车送医" style="" >6旬老人路边突发心梗,农资销售员紧急骑车送医</a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108232.html" target="_blank" title="发布虚假信息骗取?00万元,一审获刑五年八个月" style="" >发布虚假信息骗取?00万元,一审获刑五年八个月</a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108231.html" target="_blank" title="“小钟”牵头村里敬老孝老氛围更浓了" style="" >“小钟”牵头村里敬老孝老氛围更浓了</a></li> </ul> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk10"></div> <div id="ofmcktyakc8i" class="box"> <h5 class="title-2">图片新闻</h5> <ul class="ulImgg ulClear"> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/1008/108225.html" title="国庆节期间浏阳接待游?11.15万人?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/1008/thumb_102_0_20191008105845296.jpg" title="国庆节期间浏阳接待游?11.15万人?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/1008/108225.html" title="国庆节期间浏阳接待游?11.15万人?>国庆节期间浏阳接待游?11.15万人?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108219.html" title="10?日,浏阳小伙从天安门前正步走?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/1008/thumb_102_0_20191008110222578.jpg" title="10?日,浏阳小伙从天安门前正步走?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108219.html" title="10?日,浏阳小伙从天安门前正步走?>10?日,浏阳小伙从天安门前正步走?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108218.html" title="?5后”浏阳小伙成女民兵方队教?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/1008/thumb_102_0_20191008110305984.jpg" title="?5后”浏阳小伙成女民兵方队教?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108218.html" title="?5后”浏阳小伙成女民兵方队教?>?5后”浏阳小伙成女民兵方队教?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108209.html" title="亲情陪伴,情动全?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/1008/thumb_102_0_20191008110404681.jpg" title="亲情陪伴,情动全?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108209.html" title="亲情陪伴,情动全?>亲情陪伴,情动全?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108208.html" title="牵手同行八十载,恩爱夫妻同过百岁生日"><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/1008/thumb_102_0_20191008110452734.jpg" title="牵手同行八十载,恩爱夫妻同过百岁生日"/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108208.html" title="牵手同行八十载,恩爱夫妻同过百岁生日">牵手同行八十载,恩爱夫妻同过百岁生日</a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0930/108195.html" title="浏阳举办退役军人专场招聘会 现场达成就业意向250余人"><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/0930/thumb_102_0_20190930094032904.jpg" title="浏阳举办退役军人专场招聘会 现场达成就业意向250余人"/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0930/108195.html" title="浏阳举办退役军人专场招聘会 现场达成就业意向250余人">浏阳举办退役军人专场招聘会 现场达成...</a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> document.body.oncopy = function () { setTimeout( function () { var text = clipboardData.getData("text"); if (text) { text = text + "来源:浏阳网(wait-wind.com)[详细地址]?+location.href; clipboardData.setData("text", text); } }, 100 ) } </script> ?div class="footer"> <p class="info"> <a href="http://wait-wind.com/html/about/aboutus/" target="_blank">关于我们</a> | <a href="http://wait-wind.com/html/about/contactus/" target="_blank">联系方式</a> | | <a href="http://wait-wind.com/html/about/hr/" target="_blank">招聘信息</a> | <br /> 版权所?2006-2013 浏阳?All Rights Reserved <br /> 未经<a class="ablue" href="http://wait-wind.com">浏阳?/a>授权,请勿转载所刊作品或建立镜像,否则即为侵权?<br /> 联系电话?731-83606708 联系QQ: 69554083 E-Mail:<a class="ablue" href="mailto:69554083@qq.com">69554083@qq.com</a> <script type="text/javascript" src="http://s103.cnzz.com/stat.php?id=951638&web_id=951638" language="JavaScript" charset="gb2312"></script><script src='http://pw.cnzz.com/c.php?id= -3&l=2' language='JavaScript' charset='gb2312'></script></p> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/8378a9a6-9cab-41a5-bb0d-a98ae615c878-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='ihh75'><p id='ihh75'><optgroup id='ihh75'></optgroup></p></q><form id='ihh75'></form><ol id='ihh75'><th id='ihh75'><legend id='ihh75'></legend></th><bdo id='ihh75'><optgroup id='ihh75'></optgroup></bdo></ol><dl id='ihh75'><tt id='ihh75'><tr id='ihh75'></tr></tt><address id='ihh75'><th id='ihh75'></th></address></dl><style id='ihh75'><dt id='ihh75'></dt><dir id='ihh75'></dir></style><dd id='ihh75'></dd><dl id='ihh75'><sup id='ihh75'></sup></dl><table id='ihh75'><p id='ihh75'><optgroup id='ihh75'><tbody id='ihh75'><p id='ihh75'><dir id='ihh75'><div id='ihh75'><center id='ihh75'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='ihh75'><abbr id='ihh75'><blockquote id='ihh75'><i id='ihh75'><select id='ihh75'><td id='ihh75'><u id='ihh75'><ol id='ihh75'></ol><big id='ihh75'><big id='ihh75'></big></big></u><pre id='ihh75'><kbd id='ihh75'></kbd></pre><del id='ihh75'></del></td><button id='ihh75'><noframes id='ihh75'><option id='ihh75'></option><select id='ihh75'><span id='ihh75'><form id='ihh75'></form></span><dd id='ihh75'></dd></select><dt id='ihh75'></dt></noframes><del id='ihh75'><noframes id='ihh75'></noframes></del></button><kbd id='ihh75'></kbd><form id='ihh75'></form><button id='ihh75'><noframes id='ihh75'><style id='ihh75'><big id='ihh75'><i id='ihh75'></i><tbody id='ihh75'></tbody></big></style><abbr id='ihh75'></abbr></noframes></button></select></i><li id='ihh75'></li></blockquote></abbr><address id='ihh75'></address></abbr><address id='ihh75'><sub id='ihh75'><big id='ihh75'><tt id='ihh75'><bdo id='ihh75'><acronym id='ihh75'></acronym></bdo><label id='ihh75'><abbr id='ihh75'></abbr><em id='ihh75'><pre id='ihh75'></pre><address id='ihh75'><small id='ihh75'></small></address></em></label><center id='ihh75'><span id='ihh75'><b id='ihh75'></b></span></center><option id='ihh75'><bdo id='ihh75'><select id='ihh75'><strong id='ihh75'><q id='ihh75'><sup id='ihh75'><abbr id='ihh75'></abbr></sup><p id='ihh75'></p></q><span id='ihh75'><tfoot id='ihh75'><ul id='ihh75'><div id='ihh75'><style id='ihh75'><dir id='ihh75'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='ihh75'><form id='ihh75'></form></q></span><noframes id='ihh75'><p id='ihh75'><sup id='ihh75'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='ihh75'></option><li id='ihh75'></li></big><strong id='ihh75'></strong></sub></address><ol id='ihh75'><font id='ihh75'></font><dl id='ihh75'></dl></ol><option id='ihh75'></option><th id='ihh75'></th><li id='ihh75'></li><center id='ihh75'><u id='ihh75'></u></center><del id='ihh75'></del><tfoot id='ihh75'></tfoot><p id='ihh75'><strike id='ihh75'></strike><fieldset id='ihh75'></fieldset></p><tr id='ihh75'><bdo id='ihh75'><ul id='ihh75'></ul></bdo></tr><th id='ihh75'><tfoot id='ihh75'><p id='ihh75'><thead id='ihh75'><dfn id='ihh75'></dfn></thead></p><strong id='ihh75'></strong><th id='ihh75'></th></tfoot></th><u id='ihh75'><blockquote id='ihh75'></blockquote></u><b id='ihh75'><address id='ihh75'></address></b><ins id='ihh75'><table id='ihh75'><strike id='ihh75'><tfoot id='ihh75'><ins id='ihh75'></ins></tfoot><strike id='ihh75'><small id='ihh75'><div id='ihh75'></div></small></strike></strike><optgroup id='ihh75'><big id='ihh75'><abbr id='ihh75'></abbr></big><kbd id='ihh75'><q id='ihh75'></q></kbd></optgroup></table><big id='ihh75'></big></ins><sub id='ihh75'></sub><q id='ihh75'><kbd id='ihh75'></kbd><dt id='ihh75'></dt></q><big id='ihh75'><pre id='ihh75'><code id='ihh75'></code><del id='ihh75'><fieldset id='ihh75'></fieldset></del><big id='ihh75'><dt id='ihh75'></dt></big><bdo id='ihh75'></bdo></pre></big><noscript id='ihh75'></noscript><acronym id='ihh75'></acronym><div id='ihh75'><tr id='ihh75'><b id='ihh75'></b></tr></div><dl id='ihh75'></dl><tbody id='ihh75'><p id='ihh75'><noframes id='ihh75'></noframes></p><u id='ihh75'></u></tbody><dt id='ihh75'></dt><dd id='ihh75'></dd><big id='ihh75'></big><pre id='ihh75'></pre><dir id='ihh75'><optgroup id='ihh75'><select id='ihh75'></select></optgroup></dir><font id='ihh75'><ol id='ihh75'><dir id='ihh75'><dl id='ihh75'></dl><thead id='ihh75'></thead></dir></ol></font><pre id='ihh75'><tr id='ihh75'><q id='ihh75'><fieldset id='ihh75'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='ihh75'><td id='ihh75'><strong id='ihh75'><style id='ihh75'><acronym id='ihh75'></acronym><pre id='ihh75'><pre id='ihh75'><dir id='ihh75'><label id='ihh75'><noframes id='ihh75'></noframes></label></dir><strike id='ihh75'></strike></pre></pre></style></strong><th id='ihh75'><dir id='ihh75'><dt id='ihh75'><b id='ihh75'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='ihh75'></sub><th id='ihh75'></th><legend id='ihh75'></legend><style id='ihh75'></style><i id='ihh75'></i><optgroup id='ihh75'></optgroup><noscript id='ihh75'><q id='ihh75'><tfoot id='ihh75'><td id='ihh75'><b id='ihh75'></b></td></tfoot><pre id='ihh75'><code id='ihh75'></code><del id='ihh75'><form id='ihh75'></form></del><address id='ihh75'></address></pre></q></noscript><dfn id='ihh75'></dfn><optgroup id='ihh75'></optgroup><address id='ihh75'><sub id='ihh75'></sub></address><abbr id='ihh75'><ul id='ihh75'><big id='ihh75'><tbody id='ihh75'><dir id='ihh75'><tfoot id='ihh75'></tfoot><abbr id='ihh75'><noscript id='ihh75'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='ihh75'></tr></big></ul></abbr><dl id='ihh75'></dl><div id='ihh75'></div><div id='ihh75'><ol id='ihh75'></ol></div><i id='ihh75'></i><i id='ihh75'><strong id='ihh75'><sup id='ihh75'></sup><span id='ihh75'><strong id='ihh75'></strong><strong id='ihh75'></strong></span><option id='ihh75'><noscript id='ihh75'></noscript></option></strong></i><abbr id='ihh75'></abbr><ul id='ihh75'></ul><bdo id='ihh75'><div id='ihh75'></div></bdo><pre id='ihh75'><fieldset id='ihh75'></fieldset></pre><dfn id='ihh75'></dfn><tr id='ihh75'><option id='ihh75'><kbd id='ihh75'></kbd><label id='ihh75'><strong id='ihh75'><font id='ihh75'></font></strong></label><ol id='ihh75'><code id='ihh75'><td id='ihh75'><strike id='ihh75'><blockquote id='ihh75'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='ihh75'></dt><sup id='ihh75'><q id='ihh75'><dd id='ihh75'><q id='ihh75'><del id='ihh75'><acronym id='ihh75'></acronym><tfoot id='ihh75'></tfoot><label id='ihh75'><strong id='ihh75'></strong></label><td id='ihh75'></td><ul id='ihh75'><select id='ihh75'><li id='ihh75'></li></select></ul><label id='ihh75'></label></del><tbody id='ihh75'></tbody><dt id='ihh75'></dt></q><small id='ihh75'><strike id='ihh75'></strike></small></dd></q><label id='ihh75'></label></sup></option><pre id='ihh75'><ins id='ihh75'><td id='ihh75'></td><sub id='ihh75'><optgroup id='ihh75'></optgroup></sub><center id='ihh75'><em id='ihh75'></em></center><acronym id='ihh75'></acronym></ins></pre></tr><tr id='ihh75'></tr><center id='ihh75'><tbody id='ihh75'></tbody><tfoot id='ihh75'></tfoot></center><small id='ihh75'><th id='ihh75'></th></small><small id='ihh75'></small><em id='ihh75'></em><dfn id='ihh75'><dd id='ihh75'></dd></dfn><dl id='ihh75'><i id='ihh75'><td id='ihh75'><thead id='ihh75'></thead></td></i></dl><style id='ihh75'><th id='ihh75'><form id='ihh75'><span id='ihh75'><dl id='ihh75'><label id='ihh75'></label></dl><th id='ihh75'><li id='ihh75'><noscript id='ihh75'></noscript><tbody id='ihh75'></tbody><tbody id='ihh75'><form id='ihh75'><tbody id='ihh75'></tbody><dd id='ihh75'><i id='ihh75'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='ihh75'><ol id='ihh75'><b id='ihh75'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='ihh75'><strong id='ihh75'></strong><label id='ihh75'><label id='ihh75'><tbody id='ihh75'><small id='ihh75'><noframes id='ihh75'></noframes><ul id='ihh75'></ul><b id='ihh75'></b></small></tbody></label><label id='ihh75'><code id='ihh75'></code><kbd id='ihh75'></kbd></label><u id='ihh75'><tt id='ihh75'></tt></u></label></tbody><dfn id='ihh75'><tbody id='ihh75'></tbody></dfn><pre id='ihh75'><em id='ihh75'><option id='ihh75'><dt id='ihh75'></dt></option></em></pre><optgroup id='ihh75'><thead id='ihh75'></thead></optgroup><optgroup id='ihh75'></optgroup><optgroup id='ihh75'></optgroup><em id='ihh75'></em><address id='ihh75'></address><blockquote id='ihh75'><u id='ihh75'><style id='ihh75'><b id='ihh75'></b><thead id='ihh75'><style id='ihh75'><strong id='ihh75'><ol id='ihh75'></ol></strong></style><acronym id='ihh75'><del id='ihh75'><dd id='ihh75'></dd><bdo id='ihh75'><legend id='ihh75'><kbd id='ihh75'><address id='ihh75'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='ihh75'></tbody></style></u><label id='ihh75'><dt id='ihh75'></dt></label></blockquote><li id='ihh75'><dl id='ihh75'><noframes id='ihh75'><form id='ihh75'></form></noframes></dl></li><td id='ihh75'></td><blockquote id='ihh75'><th id='ihh75'><tr id='ihh75'></tr><code id='ihh75'><sup id='ihh75'><fieldset id='ihh75'></fieldset><code id='ihh75'></code><big id='ihh75'></big></sup></code></th></blockquote><select id='ihh75'><kbd id='ihh75'><sup id='ihh75'></sup><form id='ihh75'></form></kbd></select><big id='ihh75'></big><em id='ihh75'></em><sup id='ihh75'><b id='ihh75'></b><strong id='ihh75'></strong></sup><kbd id='ihh75'><ol id='ihh75'></ol></kbd><optgroup id='ihh75'><tt id='ihh75'><font id='ihh75'><td id='ihh75'></td></font></tt></optgroup><pre id='ihh75'><center id='ihh75'></center></pre><tt id='ihh75'></tt><big id='ihh75'><strike id='ihh75'><li id='ihh75'><kbd id='ihh75'></kbd></li><i id='ihh75'><blockquote id='ihh75'><label id='ihh75'><u id='ihh75'><ins id='ihh75'></ins><dfn id='ihh75'></dfn></u></label><noscript id='ihh75'><span id='ihh75'></span></noscript><td id='ihh75'></td><pre id='ihh75'><li id='ihh75'><td id='ihh75'><label id='ihh75'></label><pre id='ihh75'></pre></td></li></pre><small id='ihh75'></small></blockquote></i><b id='ihh75'><i id='ihh75'></i></b><td id='ihh75'><select id='ihh75'></select><table id='ihh75'><tbody id='ihh75'></tbody></table><dt id='ihh75'><dd id='ihh75'></dd></dt></td></strike><strong id='ihh75'><sub id='ihh75'></sub><td id='ihh75'></td></strong></big><blockquote id='ihh75'></blockquote><small id='ihh75'></small><dir id='ihh75'></dir><tr id='ihh75'></tr><center id='ihh75'><u id='ihh75'></u></center><kbd id='ihh75'></kbd><select id='ihh75'><u id='ihh75'><p id='ihh75'><p id='ihh75'><em id='ihh75'><dfn id='ihh75'><table id='ihh75'><dl id='ihh75'></dl><center id='ihh75'></center></table></dfn><div id='ihh75'></div><small id='ihh75'></small></em></p></p><acronym id='ihh75'></acronym><u id='ihh75'></u><sup id='ihh75'><thead id='ihh75'><noscript id='ihh75'></noscript></thead></sup></u><ol id='ihh75'></ol><sub id='ihh75'></sub></select><address id='ihh75'></address><dl id='ihh75'><small id='ihh75'><ul id='ihh75'><optgroup id='ihh75'><em id='ihh75'></em></optgroup><tt id='ihh75'></tt><strike id='ihh75'></strike></ul><thead id='ihh75'><kbd id='ihh75'><kbd id='ihh75'></kbd><noframes id='ihh75'><bdo id='ihh75'><sup id='ihh75'><div id='ihh75'><bdo id='ihh75'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='ihh75'></label><strike id='ihh75'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='ihh75'></big><ins id='ihh75'><optgroup id='ihh75'></optgroup></ins><dl id='ihh75'><tbody id='ihh75'></tbody></dl><dt id='ihh75'></dt><tr id='ihh75'><address id='ihh75'></address></tr><small id='ihh75'><font id='ihh75'></font></small><option id='ihh75'><thead id='ihh75'></thead><em id='ihh75'></em></option><tfoot id='ihh75'></tfoot><tbody id='ihh75'></tbody><li id='ihh75'></li><tbody id='ihh75'></tbody><address id='ihh75'></address><del id='ihh75'><big id='ihh75'><label id='ihh75'><code id='ihh75'><th id='ihh75'><legend id='ihh75'></legend><i id='ihh75'></i><form id='ihh75'></form></th></code></label></big><dd id='ihh75'><span id='ihh75'><abbr id='ihh75'></abbr></span></dd></del><ol id='ihh75'></ol><address id='ihh75'><sup id='ihh75'><acronym id='ihh75'></acronym></sup></address><blockquote id='ihh75'></blockquote><font id='ihh75'></font><optgroup id='ihh75'><bdo id='ihh75'></bdo><acronym id='ihh75'></acronym></optgroup><del id='ihh75'></del><code id='ihh75'><select id='ihh75'></select><td id='ihh75'></td></code><tfoot id='ihh75'></tfoot><kbd id='ihh75'><b id='ihh75'><style id='ihh75'><tbody id='ihh75'><tr id='ihh75'></tr><big id='ihh75'></big><ol id='ihh75'><u id='ihh75'><dfn id='ihh75'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='ihh75'><b id='ihh75'><ins id='ihh75'><tt id='ihh75'><b id='ihh75'><blockquote id='ihh75'><dir id='ihh75'></dir><label id='ihh75'><li id='ihh75'></li><i id='ihh75'></i><u id='ihh75'><tbody id='ihh75'></tbody></u></label><li id='ihh75'><tt id='ihh75'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='ihh75'><sub id='ihh75'><div id='ihh75'></div></sub></fieldset><acronym id='ihh75'><td id='ihh75'><form id='ihh75'></form></td><big id='ihh75'><dfn id='ihh75'><b id='ihh75'><address id='ihh75'></address></b><thead id='ihh75'><span id='ihh75'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='ihh75'></ul><tbody id='ihh75'><sup id='ihh75'><legend id='ihh75'><b id='ihh75'></b></legend></sup><legend id='ihh75'><sub id='ihh75'><ul id='ihh75'><b id='ihh75'><q id='ihh75'></q></b></ul><tfoot id='ihh75'></tfoot><ul id='ihh75'></ul><bdo id='ihh75'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='ihh75'><label id='ihh75'></label></dfn><em id='ihh75'><bdo id='ihh75'><ins id='ihh75'><dl id='ihh75'></dl></ins><pre id='ihh75'><p id='ihh75'></p><span id='ihh75'><tt id='ihh75'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='ihh75'><option id='ihh75'><bdo id='ihh75'></bdo></option></sub><bdo id='ihh75'><small id='ihh75'></small></bdo><dl id='ihh75'></dl><address id='ihh75'></address><pre id='ihh75'><pre id='ihh75'></pre></pre><li id='ihh75'></li><ins id='ihh75'><legend id='ihh75'></legend></ins><strong id='ihh75'></strong><div id='ihh75'><div id='ihh75'></div></div><tr id='ihh75'><dt id='ihh75'><tbody id='ihh75'></tbody><dd id='ihh75'><optgroup id='ihh75'></optgroup></dd></dt><tbody id='ihh75'></tbody></tr><abbr id='ihh75'><font id='ihh75'><ins id='ihh75'></ins><small id='ihh75'><fieldset id='ihh75'></fieldset></small><noscript id='ihh75'></noscript><select id='ihh75'><optgroup id='ihh75'></optgroup></select></font></abbr><tr id='ihh75'></tr><strike id='ihh75'><th id='ihh75'></th></strike><label id='ihh75'></label><b id='ihh75'></b><ins id='ihh75'><del id='ihh75'><dt id='ihh75'></dt></del></ins><sub id='ihh75'><table id='ihh75'><small id='ihh75'></small><div id='ihh75'></div></table></sub></div>