mayisoft 一生与铝合金打交道,三年编?33万字工具?- 社会民生 - 浏阳?/title> <meta name="keywords" content=""> <meta name="description" content=""> <link href="http://wait-wind.com/statics/css/nyreset.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://wait-wind.com/statics/css/show_blue.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/statics/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/statics/js/jquery.sgallery.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/statics/js/search_common.js"></script> </head> <h1><a href="http://wait-wind.com/"></a></h1> <div id="ofmcktyakc8i" class="body-top"> <div id="ofmcktyakc8i" class="content"> <div class="w300 lh24 fl" id="Clock"> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://wait-wind.com/js/time.js"></script> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="w200 lh24 fl"> 新闻热线?731-83830000 </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="w100 lh24 fl"> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="w300 lh24 fl"> <SCRIPT language=javascript> function g(formname) { var url = "http://www.baidu.com/baidu"; if (formname.s[1].checked) { formname.ct.value = "2097152"; } else { formname.ct.value = "0"; } formname.action = url; return true; } </SCRIPT> <form name="f1" onsubmit="return g(this)"> <style type="text/css"> input.smallInput{ border:1 solid black; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal; FONT-WEIGHT: normal; HEIGHT: 20px; LINE-HEIGHT: normal; } </style> <input name=word size="12" maxlength="100"> <input type="submit" value="新闻搜索"> <input name=tn type=hidden value="bds"> <input name=cl type=hidden value="3"> <input name=ct type=hidden> <input name=si type=hidden value="wait-wind.com"> <input name=s type=radio style="display:none"> <input name=s type=radio checked style="display:none"> </form> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="login lh24 blue"></div> </div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk10"></div> <div id="ofmcktyakc8i" class="wrap"> <!-- 顶部广告?开?--> <div id="ofmcktyakc8i" class="LYW_ad"> <div id="ofmcktyakc8i" align="center"> </div> </div> <!-- 顶部广告?结束 --> <div id="ofmcktyakc8i" class="clear5"> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="wrap nav_tg"> <div id="ofmcktyakc8i" class="nav"> <ul class="w1 nobg"> <li class="fw6"><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/">?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/">浏阳</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/hunan/">湖南</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/tianxia/">天下</a></li> <li class="fw6"><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/">?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/overview/">乡土</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/zt/zt/">专题</a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/ylxw/">娱乐</a></li> </ul> <ul class="w2 nobg"> <li class="fw6">?/li> <li></li> <li class="fcr"></li> <li></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/photo/">图片</a></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li class="fw6">?/li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/fangtan/">访谈</a></li> <li></li> </ul> <ul class="w4 nobg"> <li class="fw6"></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li class="fw6"></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> <ul class="w5"> <li class="fw6">?/li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/forum-30-1.html">寻房?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://wait-wind.com/html/news/bmzx/">公告?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://dzb.lyrb.com.cn">看报?/a></li> <li class="fw6">?/li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/forum-29-1.html">找工?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/forum-218-1.html">惠生?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://bbs.lyrb.com.cn/tel114.html">查电?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk10"></div> <div id="ofmcktyakc8i" class="main"> <div id="ofmcktyakc8i" class="col-left"> <div id="ofmcktyakc8i" class="crumbs"><a href="http://wait-wind.com">首页</a><span> > </span><a href="http://wait-wind.com/html/news/">新闻</a> > <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/">浏阳新闻</a> > <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/">社会民生</a> > 正文</div> <div id="Article"> <h1>一生与铝合金打交道,三年编?33万字工具?/h1><br /> <table width="586" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="324"><span class="time">2019-10-09 10:04:53</span>  <span>来源?/span><span class="resource">浏阳?/span></td> <td width="262"><!-- JiaThis Button BEGIN --> <div id="ckepop"> </div> <!-- JiaThis Button END --> <div id="ofmcktyakc8i" class="bshare-custom"><a title="分享到QQ空间" class="bshare-qzone"></a><a title="分享到新浪微? class="bshare-sinaminiblog"></a><a title="分享到人人网" class="bshare-renren"></a><a title="分享到腾讯微? class="bshare-qqmb"></a><a title="分享到网易微? class="bshare-neteasemb"></a><a title="更多平台" class="bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis"></a><span class="BSHARE_COUNT bshare-share-count">0</span></div><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uuid=&pophcol=2&lang=zh"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/bshareC0.js"></script> </td> </tr> </table> </br> </br> <div id="ofmcktyakc8i" class="content"> <div> </div> <div><strong> 梁世斌:79岁,大瑶镇人,高级工程师?/strong></div> <div> </div> <div><strong> 感言:铝合金强度较高,可塑性好,可加工成各种型材。希望自己像铝合金一样,继续发挥着应有的作用?/strong></div> <div> </div> <div> 日前,一?33万多字的工具书《铝合金挤压加工技术手册》(以下简称为《手册》)在行业内引起了广泛关注,获得极高评价?/div> <div> </div> <div> 这本砖头厚的《手册》的编撰者之一,便是浏阳籍工程师梁世斌。从1965年大学毕业后进入东北轻合金加工厂工作长达17年,到担任广东省有色金属加工厂厂长,再到1992?ldquo;下海”进入铝合金行业办企业,梁世斌一生都在与铝合金打交道,从事铝合金加工技术的研究?ldquo;退休后还能尽己所能为行业发挥一点余热,心里很高兴?rdquo;</div> <div> </div> <div> 浏阳市融媒体中心记者欧阳稳?/div> <div> </div> <div><strong> 呕心沥血</strong></div> <div> </div> <div><strong> 三年编撰233万字最新行业手?/strong></div> <div> </div> <div> “在行业内,全面介绍铝合金挤压加工技术的书籍这算是第一本?rdquo;233万字?000多幅图以?50个表格。摩挲着手中这本砖头厚的《手册》,79岁的梁世斌像看自家孩子一样,目光中满是欣慰。编撰《手册》的三年时间,于他而言则是区别于技术工程师外的另一番体验?/div> <div> </div> <div> “我是退休了,可是后来还有那么多的技术人员要在这个行业继续钻研,如果能够将我们这一辈的经验尽可能地流传下去,也不失为对行业的一种贡献?rdquo;2017年,在铝合金加工行业摸爬滚打了大半辈子的梁世斌突然产生了一个想法:编书?/div> <div> </div> <div> 原因很简单,当前的铝合金挤压加工技术行业没有一本比较全面系统地介绍相关技术的书籍,而这样一本书对于技术人员而言又非常实用?ldquo;正从事这行的人一是没有时间二是没有精力;而我现在既有时间又有着50多年的相关工作经验,理论和实践经验都比较丰富,正好可以发挥一点余热?rdquo;梁世斌说?/div> <div> </div> <div> 说干就干,梁世斌将自己的想法与行业内的专家朋友进行了交流,大家都纷纷表示支持?/div> <div> </div> <div> “编写技术手册不是写文学作品,对工艺的理论性、实验性、科学性、指导性要求非常严谨。每一句话,每一个字都要求力保准确无误?rdquo;尽管发表过不少相关论文,也编写过技术指导手册,但梁世斌表示编写如此大部头的行业书刊还是第一回。从邀请有资质的作者到组稿,再到跑出版社、校对,年近80岁的他乐此不疲,“其他作者的文字编审内容可以在家做,但实践性方面的内容就需要进行实地考察,这样行业有变化也能随时掌握?rdquo;</div> <div> </div> <div> 除了组稿的内容外,梁世斌不仅要负责全书的审核及结构的组织,还动手编写?00万余字的章节。为了这本书,三年里他的生活过得比退休前还忙,工作到晚上12点以后是常有的事?ldquo;能为行业发挥一些余热,也算是我为新中国成立70周年献上的一份礼物?rdquo;</div> <div> </div> <div><strong> 扎根行业</strong></div> <div> </div> <div><strong> 一生全部心血献给铝合金行?/strong></div> <div> </div> <div> 提及自己一生在铝合金行业的摸爬滚打,梁世斌感慨颇多?965年,从中南工业大学有色合金及热处理专业毕业后,梁世斌被分配到了位于哈尔滨的东北轻合金加工厂。该厂是国家“特大型一级企?rdquo;,曾被国务院发展研究中心认定?ldquo;中国最大的铝镁合金加工基地”,有着“祖国的银色支?rdquo;之称?/div> <div> </div> <div> 进厂后,梁世斌在“特殊?rdquo;车间工作,参与原子反应堆工艺管的制作。从普通的技术人员到工程师,梁世斌只用了两三年。在自身成长的过程中,他同时也见证了“没有技术就要看人脸?rdquo;的时局变化。很快,梁世斌等技术人员应国家需求开始进行工艺管的自主研发?/div> <div> </div> <div> “研发成功的那一年,我们车间一年就可以生产特殊工艺?000根!”梁世斌颇为自豪地回忆说。与此同时,他自己也成为了厂里第一批晋升的工程师之一?982年,广东省有色金属加工厂迎着改革的春风开始大步发展,有文化有技术的梁世斌作为急需人才被调至广东?988年,梁世斌被推选为该厂厂长,并成为了广东省铝材协会的第一任会长?/div> <div> </div> <div> “我是一个不愿意按部就班的人,也正是这种性格让我不断得到成长?rdquo;1992年,梁世斌辞去了厂长的职务,选择?ldquo;下海”自己办企业,选择的仍是铝合金行业?/div> <div> </div> <div> 为此,他笑说自己这一生都在与铝合金作伴,这才有了今天丰富的经验来编写行业手册?ldquo;铝合金有个特点就是密度低,但强度比较高,可塑性好,可加工成各种型材。我想,自己活到79岁了,希望自己像铝合金一样继续发挥着应有的作用?rdquo;</div> <!--内容关联投票--> </div> <div id="pages" class="text-c"></div> <p style="margin-bottom:10px"> <strong>相关热词搜索?/strong> </p> <p class="f14"> <strong>上一篇:</strong><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108238.html">小区种菜如何杜绝?北正社区正摸索一套经?/a><br /> <strong>下一篇:</strong><a href="javascript:alert('最后一?);">最后一?/a> </p> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk15"></div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="Article-Tool"> </div> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="col-auto"> <div id="ofmcktyakc8i" class="box"> <h5 class="title-2">24小时点击排行</h5> <ul class="content digg"> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108239.html" target="_blank" title="一生与铝合金打交道,三年编?33万字工具? style="" >一生与铝合金打交道,三年编?33万字工具?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108238.html" target="_blank" title="小区种菜如何杜绝?北正社区正摸索一套经? style="" >小区种菜如何杜绝?北正社区正摸索一套经?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108237.html" target="_blank" title="抗战女兵97岁生日会上迎来素未谋面的“老战友? style="" >抗战女兵97岁生日会上迎来素未谋面的“老战友?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108236.html" target="_blank" title="荷花街道西环?07岁老人的长寿秘诀" style="" >荷花街道西环?07岁老人的长寿秘诀</a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108235.html" target="_blank" title="80岁老人洗澡摔一跤,骨折住院半个? style="" >80岁老人洗澡摔一跤,骨折住院半个?/a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108234.html" target="_blank" title="骑着公共电单车接新娘" style="" >骑着公共电单车接新娘</a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108233.html" target="_blank" title="6旬老人路边突发心梗,农资销售员紧急骑车送医" style="" >6旬老人路边突发心梗,农资销售员紧急骑车送医</a></li> <li><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1009/108232.html" target="_blank" title="发布虚假信息骗取?00万元,一审获刑五年八个月" style="" >发布虚假信息骗取?00万元,一审获刑五年八个月</a></li> </ul> </div> <div id="ofmcktyakc8i" class="bk10"></div> <div id="ofmcktyakc8i" class="box"> <h5 class="title-2">图片新闻</h5> <ul class="ulImgg ulClear"> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/1008/108225.html" title="国庆节期间浏阳接待游?11.15万人?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/1008/thumb_102_0_20191008105845296.jpg" title="国庆节期间浏阳接待游?11.15万人?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/1008/108225.html" title="国庆节期间浏阳接待游?11.15万人?>国庆节期间浏阳接待游?11.15万人?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108219.html" title="10?日,浏阳小伙从天安门前正步走?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/1008/thumb_102_0_20191008110222578.jpg" title="10?日,浏阳小伙从天安门前正步走?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108219.html" title="10?日,浏阳小伙从天安门前正步走?>10?日,浏阳小伙从天安门前正步走?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108218.html" title="?5后”浏阳小伙成女民兵方队教?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/1008/thumb_102_0_20191008110305984.jpg" title="?5后”浏阳小伙成女民兵方队教?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108218.html" title="?5后”浏阳小伙成女民兵方队教?>?5后”浏阳小伙成女民兵方队教?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108209.html" title="亲情陪伴,情动全?><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/1008/thumb_102_0_20191008110404681.jpg" title="亲情陪伴,情动全?/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108209.html" title="亲情陪伴,情动全?>亲情陪伴,情动全?/a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108208.html" title="牵手同行八十载,恩爱夫妻同过百岁生日"><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/1008/thumb_102_0_20191008110452734.jpg" title="牵手同行八十载,恩爱夫妻同过百岁生日"/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/shms/2019/1008/108208.html" title="牵手同行八十载,恩爱夫妻同过百岁生日">牵手同行八十载,恩爱夫妻同过百岁生日</a></span> </li> <li> <a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0930/108195.html" title="浏阳举办退役军人专场招聘会 现场达成就业意向250余人"><img src="http://admin.eliuyang.cn/uploadfile/2019/0930/thumb_102_0_20190930094032904.jpg" title="浏阳举办退役军人专场招聘会 现场达成就业意向250余人"/></a> <span><a href="http://wait-wind.com/html/news/lynews/szjj/2019/0930/108195.html" title="浏阳举办退役军人专场招聘会 现场达成就业意向250余人">浏阳举办退役军人专场招聘会 现场达成...</a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> document.body.oncopy = function () { setTimeout( function () { var text = clipboardData.getData("text"); if (text) { text = text + "来源:浏阳网(wait-wind.com)[详细地址]?+location.href; clipboardData.setData("text", text); } }, 100 ) } </script> ?div class="footer"> <p class="info"> <a href="http://wait-wind.com/html/about/aboutus/" target="_blank">关于我们</a> | <a href="http://wait-wind.com/html/about/contactus/" target="_blank">联系方式</a> | | <a href="http://wait-wind.com/html/about/hr/" target="_blank">招聘信息</a> | <br /> 版权所?2006-2013 浏阳?All Rights Reserved <br /> 未经<a class="ablue" href="http://wait-wind.com">浏阳?/a>授权,请勿转载所刊作品或建立镜像,否则即为侵权?<br /> 联系电话?731-83606708 联系QQ: 69554083 E-Mail:<a class="ablue" href="mailto:69554083@qq.com">69554083@qq.com</a> <script type="text/javascript" src="http://s103.cnzz.com/stat.php?id=951638&web_id=951638" language="JavaScript" charset="gb2312"></script><script src='http://pw.cnzz.com/c.php?id= -3&l=2' language='JavaScript' charset='gb2312'></script></p> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/8378a9a6-9cab-41a5-bb0d-a98ae615c878-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='6b05w'></thead><label id='6b05w'><blockquote id='6b05w'></blockquote></label><p id='6b05w'></p><small id='6b05w'><ul id='6b05w'><bdo id='6b05w'><dir id='6b05w'></dir><noframes id='6b05w'><li id='6b05w'></li></noframes><small id='6b05w'></small><ins id='6b05w'></ins><blockquote id='6b05w'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='6b05w'></fieldset><span id='6b05w'></span><tfoot id='6b05w'></tfoot><em id='6b05w'></em><select id='6b05w'></select><q id='6b05w'><sub id='6b05w'><i id='6b05w'></i></sub><thead id='6b05w'><strong id='6b05w'></strong></thead></q><ul id='6b05w'></ul><dir id='6b05w'></dir><code id='6b05w'><ins id='6b05w'></ins></code><bdo id='6b05w'><label id='6b05w'><pre id='6b05w'><fieldset id='6b05w'></fieldset></pre></label></bdo><big id='6b05w'><ul id='6b05w'><noframes id='6b05w'></noframes><tfoot id='6b05w'><sub id='6b05w'><sup id='6b05w'><p id='6b05w'><legend id='6b05w'></legend><noframes id='6b05w'><dd id='6b05w'><tbody id='6b05w'><td id='6b05w'><optgroup id='6b05w'><strong id='6b05w'></strong></optgroup><address id='6b05w'><ul id='6b05w'></ul></address><big id='6b05w'></big></td><table id='6b05w'></table></tbody><pre id='6b05w'></pre></dd><span id='6b05w'><b id='6b05w'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='6b05w'></option></ul></big><address id='6b05w'><abbr id='6b05w'></abbr></address><strike id='6b05w'><font id='6b05w'></font></strike><ul id='6b05w'><tbody id='6b05w'></tbody></ul><sup id='6b05w'><li id='6b05w'></li></sup><legend id='6b05w'></legend><label id='6b05w'><i id='6b05w'><td id='6b05w'><tfoot id='6b05w'></tfoot><pre id='6b05w'></pre></td></i></label><strong id='6b05w'><del id='6b05w'></del></strong><button id='6b05w'></button><p id='6b05w'><tbody id='6b05w'><q id='6b05w'><noscript id='6b05w'><kbd id='6b05w'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='6b05w'><table id='6b05w'><em id='6b05w'></em><noscript id='6b05w'><dl id='6b05w'><abbr id='6b05w'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='6b05w'></sup><em id='6b05w'><sub id='6b05w'><i id='6b05w'><option id='6b05w'></option></i><select id='6b05w'><ul id='6b05w'></ul></select></sub><center id='6b05w'><i id='6b05w'></i></center></em><button id='6b05w'></button><kbd id='6b05w'><table id='6b05w'><em id='6b05w'><strong id='6b05w'><ol id='6b05w'><option id='6b05w'></option></ol></strong></em><blockquote id='6b05w'><tfoot id='6b05w'></tfoot><small id='6b05w'><b id='6b05w'></b></small></blockquote><table id='6b05w'><sup id='6b05w'><td id='6b05w'><dt id='6b05w'><i id='6b05w'><label id='6b05w'></label></i></dt></td><div id='6b05w'></div></sup></table></table><style id='6b05w'></style></kbd><th id='6b05w'><noframes id='6b05w'></noframes></th><div id='6b05w'></div><dt id='6b05w'><dd id='6b05w'></dd><div id='6b05w'></div></dt><style id='6b05w'><acronym id='6b05w'><style id='6b05w'></style></acronym></style><tr id='6b05w'><dt id='6b05w'><small id='6b05w'></small></dt></tr><ins id='6b05w'></ins><tt id='6b05w'></tt><big id='6b05w'><form id='6b05w'><tt id='6b05w'></tt><fieldset id='6b05w'><center id='6b05w'><fieldset id='6b05w'></fieldset></center><ol id='6b05w'><select id='6b05w'><style id='6b05w'><q id='6b05w'></q><strong id='6b05w'><tfoot id='6b05w'><ul id='6b05w'><legend id='6b05w'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='6b05w'><dfn id='6b05w'><noscript id='6b05w'><sub id='6b05w'></sub></noscript><li id='6b05w'></li></dfn></abbr></select><ol id='6b05w'></ol><dir id='6b05w'></dir></ol></fieldset><abbr id='6b05w'><legend id='6b05w'><acronym id='6b05w'></acronym></legend><th id='6b05w'></th></abbr><table id='6b05w'><strike id='6b05w'><button id='6b05w'></button></strike></table></form></big><button id='6b05w'><style id='6b05w'></style></button><em id='6b05w'></em><code id='6b05w'><dir id='6b05w'><em id='6b05w'></em></dir></code><thead id='6b05w'></thead><dd id='6b05w'><blockquote id='6b05w'><table id='6b05w'><font id='6b05w'></font><strike id='6b05w'><optgroup id='6b05w'><abbr id='6b05w'><strong id='6b05w'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='6b05w'></center><strong id='6b05w'></strong><small id='6b05w'><q id='6b05w'></q></small><font id='6b05w'></font><ul id='6b05w'><abbr id='6b05w'></abbr><dd id='6b05w'><dd id='6b05w'><pre id='6b05w'></pre><ol id='6b05w'></ol><ins id='6b05w'></ins></dd></dd><em id='6b05w'><b id='6b05w'></b><u id='6b05w'><code id='6b05w'></code></u></em></ul><label id='6b05w'></label><tr id='6b05w'><style id='6b05w'><blockquote id='6b05w'><dfn id='6b05w'><label id='6b05w'></label></dfn><th id='6b05w'></th></blockquote></style><strong id='6b05w'><strike id='6b05w'><q id='6b05w'></q></strike></strong><legend id='6b05w'></legend><tr id='6b05w'></tr></tr><ul id='6b05w'><label id='6b05w'><li id='6b05w'></li></label></ul><tbody id='6b05w'><dir id='6b05w'><abbr id='6b05w'><font id='6b05w'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='6b05w'><fieldset id='6b05w'><ol id='6b05w'></ol><noscript id='6b05w'></noscript></fieldset><td id='6b05w'></td></bdo><fieldset id='6b05w'><option id='6b05w'><ul id='6b05w'><td id='6b05w'><legend id='6b05w'></legend><del id='6b05w'></del><ins id='6b05w'></ins><form id='6b05w'><table id='6b05w'></table><th id='6b05w'><tr id='6b05w'><tt id='6b05w'><dfn id='6b05w'><select id='6b05w'><optgroup id='6b05w'><select id='6b05w'></select></optgroup><del id='6b05w'><small id='6b05w'></small></del><dd id='6b05w'><center id='6b05w'></center></dd></select></dfn><dfn id='6b05w'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='6b05w'></dt></td></ul></option><tbody id='6b05w'></tbody><q id='6b05w'><strong id='6b05w'></strong></q></fieldset><li id='6b05w'></li><ul id='6b05w'></ul><button id='6b05w'></button><blockquote id='6b05w'></blockquote><td id='6b05w'><i id='6b05w'><span id='6b05w'></span><style id='6b05w'><center id='6b05w'></center><strike id='6b05w'><code id='6b05w'><thead id='6b05w'><button id='6b05w'></button><div id='6b05w'><legend id='6b05w'></legend></div><li id='6b05w'></li></thead><abbr id='6b05w'></abbr></code></strike></style><dd id='6b05w'><th id='6b05w'></th></dd></i></td><style id='6b05w'></style><optgroup id='6b05w'><sup id='6b05w'><tbody id='6b05w'></tbody><sup id='6b05w'></sup></sup></optgroup><select id='6b05w'><abbr id='6b05w'><address id='6b05w'><strike id='6b05w'></strike></address></abbr><address id='6b05w'><legend id='6b05w'></legend></address></select><ol id='6b05w'></ol><code id='6b05w'></code><strike id='6b05w'><button id='6b05w'></button><tr id='6b05w'></tr></strike><center id='6b05w'><del id='6b05w'><sup id='6b05w'></sup></del><dt id='6b05w'><td id='6b05w'></td></dt></center><sup id='6b05w'></sup><dt id='6b05w'></dt><th id='6b05w'><span id='6b05w'></span><dd id='6b05w'><td id='6b05w'><code id='6b05w'><center id='6b05w'></center><acronym id='6b05w'><td id='6b05w'><table id='6b05w'><bdo id='6b05w'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='6b05w'></label><code id='6b05w'><kbd id='6b05w'><big id='6b05w'><u id='6b05w'></u></big><th id='6b05w'></th></kbd></code><form id='6b05w'><dl id='6b05w'></dl><th id='6b05w'><button id='6b05w'><dd id='6b05w'></dd></button><form id='6b05w'><address id='6b05w'></address></form></th><li id='6b05w'><li id='6b05w'></li><td id='6b05w'><font id='6b05w'><ol id='6b05w'><select id='6b05w'><blockquote id='6b05w'><dd id='6b05w'><table id='6b05w'><dl id='6b05w'></dl></table><form id='6b05w'></form><fieldset id='6b05w'><u id='6b05w'><i id='6b05w'><div id='6b05w'><table id='6b05w'></table></div></i></u></fieldset><b id='6b05w'></b></dd></blockquote><li id='6b05w'><center id='6b05w'><dir id='6b05w'></dir></center><table id='6b05w'></table></li></select></ol><font id='6b05w'></font></font></td></li></form><q id='6b05w'><form id='6b05w'></form><blockquote id='6b05w'><code id='6b05w'></code></blockquote></q><abbr id='6b05w'></abbr><sub id='6b05w'></sub><q id='6b05w'><pre id='6b05w'><em id='6b05w'></em></pre></q><select id='6b05w'><dt id='6b05w'><tr id='6b05w'></tr></dt><small id='6b05w'><noscript id='6b05w'><strong id='6b05w'></strong><tbody id='6b05w'></tbody></noscript></small></select><del id='6b05w'><big id='6b05w'><u id='6b05w'></u></big></del><ul id='6b05w'></ul><fieldset id='6b05w'><ul id='6b05w'></ul></fieldset><strike id='6b05w'><ins id='6b05w'></ins><button id='6b05w'></button></strike><span id='6b05w'></span><table id='6b05w'><select id='6b05w'><legend id='6b05w'><bdo id='6b05w'></bdo></legend></select></table><kbd id='6b05w'></kbd><dd id='6b05w'></dd><fieldset id='6b05w'></fieldset><p id='6b05w'><style id='6b05w'></style><table id='6b05w'></table><strong id='6b05w'></strong><ul id='6b05w'></ul></p><ul id='6b05w'></ul><label id='6b05w'></label><dl id='6b05w'><code id='6b05w'><q id='6b05w'><option id='6b05w'></option></q></code></dl><tr id='6b05w'></tr><acronym id='6b05w'></acronym><small id='6b05w'><style id='6b05w'><tt id='6b05w'><option id='6b05w'><dl id='6b05w'><ul id='6b05w'></ul><div id='6b05w'><q id='6b05w'><fieldset id='6b05w'><noframes id='6b05w'><label id='6b05w'><u id='6b05w'><fieldset id='6b05w'><pre id='6b05w'></pre></fieldset></u></label><tr id='6b05w'></tr><address id='6b05w'><abbr id='6b05w'><tt id='6b05w'><span id='6b05w'><p id='6b05w'><noframes id='6b05w'><strike id='6b05w'></strike></noframes></p></span><dir id='6b05w'><dir id='6b05w'><table id='6b05w'><pre id='6b05w'></pre></table><legend id='6b05w'><dd id='6b05w'><sup id='6b05w'></sup><del id='6b05w'></del></dd><b id='6b05w'></b><address id='6b05w'></address><li id='6b05w'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='6b05w'></abbr><blockquote id='6b05w'></blockquote><center id='6b05w'></center></abbr></address></noframes><div id='6b05w'><center id='6b05w'><pre id='6b05w'><b id='6b05w'><code id='6b05w'></code><table id='6b05w'></table></b><optgroup id='6b05w'><font id='6b05w'></font><kbd id='6b05w'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='6b05w'></noframes></div></fieldset></q><address id='6b05w'></address></div><dir id='6b05w'></dir></dl></option></tt></style><div id='6b05w'><i id='6b05w'></i></div></small><bdo id='6b05w'></bdo><form id='6b05w'><select id='6b05w'></select></form><code id='6b05w'><strong id='6b05w'><table id='6b05w'><table id='6b05w'></table><acronym id='6b05w'></acronym></table></strong><q id='6b05w'><label id='6b05w'></label></q><span id='6b05w'><address id='6b05w'></address></span><noframes id='6b05w'><dfn id='6b05w'><optgroup id='6b05w'></optgroup></dfn><tfoot id='6b05w'><bdo id='6b05w'><div id='6b05w'></div><i id='6b05w'><dt id='6b05w'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='6b05w'></b><table id='6b05w'><acronym id='6b05w'></acronym></table><q id='6b05w'><dfn id='6b05w'></dfn></q><p id='6b05w'><noframes id='6b05w'><ul id='6b05w'></ul></noframes></p><select id='6b05w'></select><acronym id='6b05w'></acronym><legend id='6b05w'></legend><small id='6b05w'><kbd id='6b05w'></kbd></small><del id='6b05w'></del><option id='6b05w'><blockquote id='6b05w'><ins id='6b05w'><big id='6b05w'><p id='6b05w'><sup id='6b05w'></sup></p><span id='6b05w'></span><b id='6b05w'><thead id='6b05w'><option id='6b05w'><span id='6b05w'></span></option></thead><table id='6b05w'><ins id='6b05w'><option id='6b05w'><sub id='6b05w'></sub></option></ins></table></b><table id='6b05w'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='6b05w'></abbr><p id='6b05w'><label id='6b05w'><tt id='6b05w'><font id='6b05w'><li id='6b05w'><ul id='6b05w'></ul></li></font><tt id='6b05w'><ul id='6b05w'></ul></tt></tt><strong id='6b05w'></strong><div id='6b05w'></div><dir id='6b05w'></dir><fieldset id='6b05w'><option id='6b05w'></option></fieldset><pre id='6b05w'></pre></label><dfn id='6b05w'><tr id='6b05w'></tr></dfn></p><fieldset id='6b05w'><font id='6b05w'><kbd id='6b05w'></kbd><blockquote id='6b05w'></blockquote></font><fieldset id='6b05w'></fieldset></fieldset><optgroup id='6b05w'><em id='6b05w'></em></optgroup><sub id='6b05w'></sub><dfn id='6b05w'></dfn><em id='6b05w'></em><div id='6b05w'><kbd id='6b05w'><td id='6b05w'></td><dt id='6b05w'><table id='6b05w'></table></dt></kbd></div><option id='6b05w'></option><span id='6b05w'><big id='6b05w'><strong id='6b05w'><button id='6b05w'><td id='6b05w'><tfoot id='6b05w'></tfoot></td><sub id='6b05w'><dl id='6b05w'><dt id='6b05w'><small id='6b05w'></small></dt><button id='6b05w'><legend id='6b05w'></legend></button><em id='6b05w'></em><thead id='6b05w'></thead><style id='6b05w'><table id='6b05w'><tbody id='6b05w'></tbody><bdo id='6b05w'></bdo></table></style></dl></sub><label id='6b05w'></label></button><noscript id='6b05w'></noscript></strong></big></span><label id='6b05w'><ul id='6b05w'><b id='6b05w'><ol id='6b05w'></ol><code id='6b05w'><sub id='6b05w'><ins id='6b05w'><tt id='6b05w'></tt></ins></sub></code><b id='6b05w'><sub id='6b05w'><small id='6b05w'></small><blockquote id='6b05w'></blockquote><center id='6b05w'><style id='6b05w'></style></center><label id='6b05w'><dt id='6b05w'></dt><p id='6b05w'><span id='6b05w'><noframes id='6b05w'><fieldset id='6b05w'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='6b05w'></legend></b></b></ul></label><q id='6b05w'><tr id='6b05w'><kbd id='6b05w'></kbd><th id='6b05w'><kbd id='6b05w'></kbd></th></tr></q><li id='6b05w'></li><noframes id='6b05w'></noframes><tt id='6b05w'><th id='6b05w'></th><legend id='6b05w'><strong id='6b05w'><big id='6b05w'></big></strong></legend></tt><sup id='6b05w'><i id='6b05w'><small id='6b05w'><ins id='6b05w'></ins></small><pre id='6b05w'></pre></i></sup><td id='6b05w'></td><center id='6b05w'><thead id='6b05w'></thead></center><i id='6b05w'></i><style id='6b05w'><fieldset id='6b05w'></fieldset></style><th id='6b05w'></th><label id='6b05w'><form id='6b05w'></form></label><tbody id='6b05w'></tbody><center id='6b05w'><td id='6b05w'></td><dl id='6b05w'></dl></center><blockquote id='6b05w'><acronym id='6b05w'></acronym></blockquote><noscript id='6b05w'></noscript></div>